Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Atalanti Basketball Camp
1-12 Ιουλίου 2013


Γεννηθέντες 1997-1998-1999 καθημερινά 10:30-12:00
Γεννηθέντες 2000-2001-2002 καθημερινά 18:00-19:30ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Atalanti Volleyball Camp
1-12 Ιουλίου 2013

Καθημερινά 19:30-21:00


Δεν υπάρχουν σχόλια: